Consilium Business Services, s.r.o.
Slovensky | English | Deutsch
  

Consilium Business Services, s.r.o.

je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti podnikania a obchodu. Prostredníctvom Consilium Business House ponúka predovšetkým „workplace solutions“ pre firmy a podnikateľov so všetkými sprievodnými službami.

Poslanie spoločnosti Consilium Business Services:

Naším poslaním je poskytovať služby, ktoré pomáhajú firmám a podnikateľom byť nielen úspešní ale i výnimoční.


Služby Consilium Business House sú určené hlavne pre firmy a podnikateľov, ktorí:

-potrebujú prestížnu obchodnú adresu alebo umiestnenie sídla
-potrebujú zminimalizovať svoje náklady spojené s prevádzkou svojej kancelárie
-potrebujú efektívne využívať profesionálne administratívne a asistenčné služby
-si potrebujú krátkodobo prenajať priestory na rokovanie, porady, výberové .konania alebo školenia
-ocenia profesionálne business služby, ktoré im ušetria peniaze a čas.


CONSILIUM CONSULTING & BUSINESS GROUP

All rights reserved. Design by Tomass (R) 2009